Perspektyviniai reikalavimai (Waiting room)

Perspektyviniai reikalavimai (Waiting room)

1. Pritaikymas (Cutover)

Pateikiamas pritaikymo veikos (darbų) sąrašas; pateikiamas jų realizavimo grafikas.

Punkto paskirtis – identifikuoti pritaikymo uždavinius, kurie turi būti įkomponuoti į projekto planavimo procesą. Jei naudojamas nuoseklus (“pažingsninis”) sistemos diegimas, tuomet reikia pateikti kiekvieno didesnio etapo šiam procesui keliamus reikalavimus.

Kokios rankinės kopijavimo/išsaugojimo operacijos reikalingos sistemos diegimo metu.

Sistemos kiekvienos vystymo fazės (etapo) specifikacija bei veikimo aplinkos komponentų charakterizavimas.

1.1.Reikalavimai esamų duomenų perkėlimui

Kokie turi būti atlikti duomenų perkėlimo darbai, ar yra reikiama programinė įranga? Jei nėra, tai čia turi būti aprašyti reikalavimai šiai įrangai.

1.2.Reikalingas duomenų transformavimas perkeliant į naują sistemą

Pateikiamas duomenų transformavimo uždavinių sąrašas bei identifikuojami duomenys, kurie turės būti perkelti į naują sistemą. Kai tik papildomas terminų žodynas, galima kelti klausimą, kur šią sąvoką charakterizuojantys duomenys bus saugomi ir ar nauja sistema įtakos jų struktūrą, ar bus reikalingas transformavimas?

2.  Rizikos

2.1.Galimos sistemos kūrimo rizikos

Visi projektai yra rizikingi, bet skirtingu laipsniu. Valdant projektą būtina numatyti būdus, kaip kuo anksčiau identifikuoti momentus, kuomet rizika pradeda kelti problemas. Šiame punkte pateikiamas sąrašas rizikingų faktorių, šalia pateikiant tikimybinį įvertinimą, kad rizika sukels problemas. Rizikos faktorius tikslinga susieti su sistemos kūrimo grafiku – išlaidų sąmata, įvertinant nuostolius dėl rizikos faktorių sukeltų problemų.

2.2.Atsitiktinumų (rizikų) valdymo planas

Rizikos faktoriai ir numatomi planai problemoms spręsti.

3.  Kaina

Turi būti numatyta sistemos kūrimo kaina. Jei reikalavimų specifikacija sudaryta, tuomet galima pasinaudoti tam tikra metodika kainai arba kūrimo laikui numatyti. Kainai numatyti nėra geriausio metodo, tačiau metodas turi remtis materialiais, suskaičiuojamais bei objekto apibrėžiamais faktoriais. Naudojantis šiuo šablonu suformuojama specifikacija, kuri leidžia išskirti nemažą kiekį išmatuojamų faktorių:

•  įvedamų/išvedamų srautų skaičius;

•  veiklos įvykių skaičius;

•  panaudojimo atvejų skaičius;

•  funkcinių reikalavimų skaičius;

•  nefunkcinių reikalavimų skaičius;

•  apribojimų reikalavimams skaičius.

4.  Vartotojo dokumentacija ir apmokymas

Pateikiamas vartotojui reikalingos dokumentacijos sąrašas. Tikslas – įvertinti dokumentacijos poreikį ir numatyti atsakingus asmenis jai parengti. Klausimai, į kuriuos reikia atsakyti:

•  Kokio lygio dokumentacija reikalinga?

•  Ar vartotojai dalyvaus rengiant dokumentaciją?

•  Kas bus atsakingas už savalaikį dokumentacijos rengimą ir atnaujinimą?

•  Kokia dokumentacijos pateikimo forma?

Numatomas vartotojų apmokymo grafikas (jei reikia).

5.  Perspektyviniai reikalavimai (Waiting room)

Pateikiami šioje sistemoje neįvertinami reikalavimai, kurie gali būti įvertinti perspektyvinėje sistemos versijoje ar kitoje sistemoje. Tai bet kokio tipo reikalavimai. Tikslas – užregistruoti svarbius, bet nerealizuotus reikalavimus, kurie “laukia savo eilės”.

6.  Idėjos sprendimams (Ideas for solutions)

Tai registras idėjų ir minčių, prie kurių dar reiks grįžti ateityje. Šios idėjos kyla registruojant ir specifikuojant reikalavimus. Pateikimo forma gali būti pati įvairiausia, tačiau nereikalaujanti daug apiforminimo pastangų: eskizas, pastabos, nuorodos į kitus dokumentus ar asmenis.

Šis punktas gali būti nepateikiamas kaip privaloma specifikacijos dalis

Sekite Mus
Komentarai išjungti.