Latest stories

KAS YRA ATOMINIS KATILAS?

K

Atominių katilu vadiname įrenginį, kuriame vyksta sunkiųjų atomų branduolių grandininio irimo procesas. Šis procesas kruopščiai kontroliuojamas ir leidžia atpalaiduoti didelį energijos kiekį naudingiems tikslams. Šis žmogaus „viešpatavimas“ grandininės reakcijos vystymuisi katile iš principo skiria atominį katilą nuo atominės bombos. Kodėl? Todėl, kad bomboje grandininė reakcija vystosi...

KAIP BUVO ATRASTA UGNIS?

K

Graikų mitologijoje yra puiki legenda apie Prometėją, pagrobusį iš Olimpo dievų ugnį ir padovanojusi ją žmonėms. Štai jos turinys.. Žemėje, nualintoje titanų ir dievų karo, liko paskutinis nenugalėtas titanas Prometėjas. Jis sukūrė iš molio žmonių giminę ir atidavė jai valdyti apleistą Žemę. Bet žmogus buvo bejėgis prieš gamtą. Jis turėjo įveikti visokiausius sunkumus, ir daugiausia jis kentėjo...

KAS YRA ATOMAS?

K

Visos medžiagos sudarytos iš kelių dešimčių atomų rūšių. Jų esama daugiau kaip šimtas. Dalis medžiagų sudarytos tik iš vienos rūšies atomų (pavyzdžiui, anglis, sidabras, siera). Tokias medžiagas vadiname cheminiais elementais. Tačiau yra žymiai daugiau medžiagų, kurios sudarytos iš kelių atomų rūšių. Pavyzdžiui, cukrus, riebalai, vanduo, įvairios dujos. Šių medžiagų atomai sudaro tam tikras...

KODĖL SLIDININKAS IŠSILAIKO SNIEGO PAVIRŠIUJE?

K

Pirma išsiaiškinsime, kuo skiriasi slėgimo jėga ir slėgimas. Jėga, kuria žemė traukia kiekvieną kūną, vadinama svorio jėga, arba kūno svoriu. Šios jėgos slegiamas, kiekvienas laisvai mestas kūnas krinta žemės rutulio spinduliu; jeigu jis yra ant kokios nors atramos, tai ją spaudžia; pagaliau, jeigu jis pakabintas, pavyzdžiui, ant virvės arba ant siūlo, tai ją įtempia. Vadinasi, jeigu ant stalo...

KAS YRA LIEPSNA?

K

Liepsna yra dujų arba garų čiurkšlė, deganti ore. Žvakės, dujų degiklio, žibalinės lempos, malkų, anglies, benzino liepsna atsiranda šioms medžiagoms greitai jungiantis su atmosferos deguonimi, t. y. joms degant. Pavyzdžiui, uždegant šviečiamųjų dujų degikli, reikia prie degiklio angos sudaryti tokią temperatūrą, kurioje gali dujos jungtis su deguonimi. žemiausia temperatūra, reikalinga dujoms...

KAS YRA AŠAROS IR KODĖL ŽMONES VERKIA?

K

Ašaros yra skystis, saugantis akies obuolį nuo išdžiuvimo. Tai būtina todėl, kad priešakinė iškili ir skaidri akies obuolio apvalkalo dalis, vadinama ragena, džiūdama nepasidarytų apsiblaususi. Ašaras gamina ašarinės liaukos. Pagrindinė ašarinė liauka yra smilkininėje viršutinio voko raukšlės dalyje; be to, gleivėtame voko apvalkale yra dar kelios mažos ašarinės liaukelės. Vokai, dengiantys akies...

KAIP ATSIRADO ĮVAIRIOS KALBOS?

K

Kalba — vien žmonių bendravimo būdas. Atskiros kalbos — tai įvairios kalbos formos, rūšys. Jos atsirado kurią nors kalbą sukūrusios visuomenės šimtų kartų pastangomis: atskiros kalbos yra viso istorinio tam tikros visuomenės kelio produktas. Kalbos vystymasis buvo ir tebėra betarpiškai susijęs su žmonių veikla, ypač su gamybine veikla, arba pragyvenimo reikmenų gavimo būdu. Pirmykščiai žmonės...

KAIP ŽMONĖS IŠMOKO KALBĖTI?

K

Prieš atsirandant žmogaus kalbai, kaip jau esame nurodę, turėjo ištobulėti smegenys. Taip pat svarbią reikšmę turėjo pasikeitimai, atsiradę žmogui ėmus vaikščioti stačiomis. Galva nebebuvo nukarusi, žmogus ją laikė tiesiai, o dėl šito išlavėjo raumenys, judinantieji liežuvį ir apatinį žandikaulį. Po tų pakitimų žmogus galėjo ištarti kur kas daugiau įvairių garsų, negu gyvuliai. Tiriant...

AR UNGURIAI IŠEINA SAUSUMĄ?

A

Reikėtų trumpai atsakyti: ne, neišeina. Bet ir kam tai jiems reikalinga? Juk unguriai—žuvys; kvėpuojančios žiaunomis, vadinasi, oru, ištirpusiu vandenyje. Jie minta smulkiais vandens gyviais; o, gal būt, ir suminkštėjusia vandenyje dvėseliena. Sausumoje jiems lyg nėra ko veikti. Juk gyvūnai neturi tokio papročio nei iš šio, nei iš to, tiesiog dėl kaprizo, eiti „pasivaikščioti” neįprastoje...

KAS YRA PERLAS?

K

Jeigu aš jums atsakysiu, kad tai yra moliuskų arba sraigės ligos požymis, jūs, turbūt, nustebsite. Tačiau taip yra. Minkštakūniai moliuskai sugeba iš mantijos išskyrų gaminti kietus šarvus, vadinamus kriaukle. Šiuos šarvus, juos atidžiai įsižiūrėjus, sudaro trys nuoseklūs sluoksniai: išorinis — raginis, po juo — tankiausias, susidedąs iš kalkinių kristalų, ir pagaliau paskutinis, arčiausiai prie...

Sekite Mus

Facebook
Google+
Google+
https://priority.lt/">
Twitter
Pinterest

Naujausi įrašai