Vandentiekio sistemų zonavimas

Reguliuojamojo vandens tūrį galima nustatyti ir grafiškai su integraliniu grafiku.

Šiame grafike abscisių ašyje atidedamos paros valandos, o ordinačių ašyje valandinis vandens suvartojimas procentais. Naudojantis duomenimis, grafike nubrėžta integralinė vandens suvartojimo kreivė A ir integralinė siurbliais tiekiamo vandens kreivė B. Jeigu siurbliai per parą dirbtų nevienodu pajėgumu, kreivė B būtų laužyta.

Reguliuojamojo vandens tūris, išreikštas procentais, yra maksimalių ordinačių tarp kreivių A ir B dydis. Šiame pavyzdyje reguliuojamasis tūris esant išlygintam vandens tiekimui siurbliais lygus.

Apskaičiuojant vandentiekio bokšto bako talpą, prie reguliuojamojo tūrio dar pridedama vandens atsarga, reikalinga gaisrams gesinti. Ši vandens atsarga imama tokio dydžio, kad jos pakaktų vienam vidaus ir vienam išoriniam miestų ir gyvenviečių vandentiekyje vienam vidaus pramoniniame vandentiekyje gaisrui gesinti 10 minučių. Vadinasi, vandentiekio bokšto bako statybinis gabaritas nustatomas tinkamo vandens tūrio.

Mažesnės apimties vandentiekiuose (iki 3 tūkst.), kai vandentiekio sistemoje nebūtina įrengti švaraus vandens surinkimo rezervuarą. vandentiekio bokšto bake gali būti talpinamos visos tiek vandens tiekimui reguliuoti, tiek ir gaisrams gesinti reikalingos vandens atsargos.

Išnagrinėjus šiuolaikinius vandentiekio sistemų projektus, matyti, kad vandens tiekimą reguliuojantieji vandens kiekiai vandentiekio bokštų bakuose gali būti imami 8-10°, (iki 3 tūkst.), 4-6% (iki 20 tūkst.) ir 2-3. (daugiau kaip 20 tūkst.) nuo maksimalaus paros vandens kiekio

Vandentiekio sistemų zonavimas

Atsiranda reikalas zonuoti vandentiekio sistemą dėl miesto ar gyvenvietės teritorijos konfigūracijos, nevienodo pastatų aukščio atskiruose rajonuose ir ypač dėl vietos reljefo. Mat, aprūpinant iš vienos sistemos vandeniu tuos vartotojus, kurie yra aukštesnio reljefo rajonuose, žemesnių vietų vandentiekio tinkluose spaudimas gali būti per didelis, dėl to genda pastatų vidaus armatūra, santechniniai įrenginiai, lauko tinkluose gali atsirasti hidrauliniai smūgiai, dažnai sukeliantieji juose avarijas, ir pan. Pageidaujama, kad vandentiekio tinkluose spaudimas nebūtu didesnis kaip atmosferos (išimtinais atvejais 5-6 atm).

Taigi pirmiausia reikia parinkti racionalią vandentiekio tinklo konfigūraciją ir atitinkamai išdėstyti kitus pagrindinius vandentiekio sistemos įrenginius.

Zonavimas gali būti lygiagretus ir nuoseklus.

Lygiagretaus vandentiekio sistemos zonavimo schema, kurioje iš vienos siurblių stoties atskiromis pagrindinėmis magistralėmis vanduo tiekiamas kiekvienos zonos skirtingo našumo siurblių grupėms 4 ir 5.

Nuoseklaus zonavimo schemoje kiekviena zona turi savo atskirą siurblių stotį. Pirmąją zoną aptarnaujantieji siurbliai ima vandenį tiesiog iš vandens šaltinių, o antrąją imą aptarnaujantieji siurbliai — iš rezervuaro, įrengto aukštesnėje zonoje, į kuri vanduo patenka iš vandentiekio tinklo, esančio žemesnėje zonoje. Toks rezervuaras žemutinei (pirmajai) zonai yra kartu ir vandens tiekimą reguliuojantis, ir spaudimą palaikantis rezervuaras (vadinamas kontrarezervuaru).

Kiekvienas galimas skirtingas vandentiekio sistemos zonavimo variantas turi būti pagrįstas techniškai ekonomiškais skaičiavimais ir imamas pats racionaliausias.

Nuotekų valymo įrenginiai kainos

Sekite Mus

Ką reikia žinoti apie geodezinių matavimų kainą

Greičiausiai jau šimtą kartų girdėjote, kad žemė – turtas, kuriuo dera tinkamai pasirūpinti. Pasirūpinote? Jei skaitote šį tekstą, panašu, kad dar ne.

Atėjo metas atlikti geodezinius matavimus, nes gal norite sujungti sklypus, juos parduoti ar atidalyti, teks pasirūpinti geodeziniais matavimais. Kaina neretai yra tas rodiklis, kuris nulemia žmogaus apsisprendimą.

Ieškote tik pigiausio varianto? Neskubėkite, nes ne viskas – auksas, kas auksu žiba. Internete suradote skelbimą, kuris atvirai deklaruoja, kad matavimo darbus geba atlikti per kelias dienas ir už neįtikėtinai mažą kainą? Netikėkite, taip nebūna.

Kiekviena įmonė, kuri teikia geodezinių matavimų paslaugas gali papasakoti ne vieną tokią istoriją, kad susižavėję nedidele pinigų išraiška, vėliau žmonės keliavo pas profesionalus, nes darbai nebuvo atlikti, bet pinigai paimti. Akivaizdu, kad sukčių auka tapti nedera.

Geodezinių matavimų kaina

Geodezinių matavimų kaina nėra tokia jau labai didelė. Ieškoti kiek įmanoma pigiau ne visada apsimoka. Jei neskubate, galite palaukti ir šaltojo metų periodo. Tada kaina sumažėja, nes matininkų darbo krūvis būna ne toks didelis. Žinoma, galite kooperuotis ir su savo kaimynais ir matavimus atlikti kartu. Sulauksite malonios nuolaidos bei žinosite, kad ateityje nebus jokių ginčų, nes sklypai išmatuoti tiksliai ir jokių klaidų nėra.

Pati darbų kainos sandara yra pakankamai elementari. Ją lemia keli veiksniai, tai sklypo dydis, juk kuo didesnis, tuo ilgiau teks jį matuoti. Nereikia pamiršti ir pačio sklypo užstatyto arba sudėtingumo, nes objektų kiekis matavimų trukmę prailgina, kaip ir kainą. Vasarą darbai bus brangesni nei rudenį, o sklypo vieta gali ženkliai padidinti darbų kainą. Matininkams reikia nuvykti ir pan. O labiausiai kainą išpučia – darbų atlikimo terminas. Greitis kainuoja, nes tenka tada mesti visus darbus ir koncentruotis ties viena užduotimi. Ją privalu atlikti ne tik greitai, bet ir be klaidų. Už tai teks papildomai sumokėti.

Geodezinių matavimų kainodaroje jokios paslapties nėra. Anksčiau paminėti faktoriai lemia būsimą darbų kainą. Ne visada verta skubėti savo sklypą išmatuoti kuo greičiau, kartais ir palankesnio momento palaukti galima, bet visada reikia kreiptis pas kvalifikuotus savo srities specialistus. Taip pinigų vėjais tikrai nepaleisite.

Ką galime pasiūlyti šia tema: Kuo skiriasi geodeziniai ir kadastriniai matavimai Kaune

Sekite Mus