Frezijų žiedų derlius priklausė nuo veislės savybių

Frezijų žiedų derlius priklausė nuo veislės savybių

Frezijų žiedų derlius priklausė nuo veislės savybių, taip pat nuo dirvoje esančio maisto medžiagų kiekio. įvairių variantų iš vieno gumbasvogūnio per dvejus metus Eldorado veislės buvo nuskinta 0,7-2,1, Blauwe Wimpel 5,1 5,6, Pimpernel 2,3-5,0 ir White Swan — 4,1-7,0 žiedynų.

Išanalizavus antžemines augalo dalis, paaiškėjo, kad geriausi buvo III varianto rezultatai tada, kai kubiniam metrui durpių skirta 840 g veiklių medžiagų, arba 313 g amonio salietros, 625 kalio salietros, 938 g superfosfato ir 500 g kalimagnezijos. Tada litre sub-strato buvo 19 mg N, 14 mg P205, 42 mg K20 ir 5 mg MgO. Skiriant tiek trąšų, iš 1 gumbasvogūnio per dvejus metus Blauwe Wimpel veislės nuskinta 5,6, Eldorado 2,0, Pimpernel— 5,0 ir White Swan — 5,2 žiedynų.

Augalai skurdo., kai kubiniam metrui durpių buvo skirta 1312 g veiklių medžiagų, o labai blogai augo, kai kubiniame metre durpių buvo 2050 g veikliu medžiagų, tačiau ir nuo šios normos į, visiškai nesunyko.

Tada Eldorado žiedų derlius antraisiais metais buvo 2,4 karto mažesnis, o Blauwe Wimpel — lygus tam, kuris buvo netręštose durpėse, arba Eldorado veislės 3 kartus buvo mažesnis, o Blauwe Wimpel — 1,9 karto mažesnis, negu geriausiu atveju, t. y. III variante.

Išryškėjo specifiniai veislių poreikiai trąšoms. Pavyzdžiui, White Swan veislė geriausiai žydėjo, kai 1 m3 substrato buvo įterpta 1105 g veiklių medžiagų, o azoto, fosforo ir magnio santykis buvo 1 : 0,9 : 1,5 : 0,2. Esant tokiam trąšų santykiui, ir kitų variantų rezultatai buvo geresni.

Jau buvo pažymėta, kad Eldorado ir Blauwe Wimpel veislių augalus auginome visai netręštose durpėse

(XII variantas) ir durpių bei velėninės žemės mišinyje

(XIII variantas) irgi be trąšų.

Pirmaisiais metais Eldorado veislės abiejų variantų žiedynų skaičius mažai kuo skyrėsi, o Blauwe Wimpel XIII varianto buvo 34% didesnis, negu XII varianto. Antraisiais metais Eldorado XIII varianto žiedynų skaičius buvo 18% didesnis, o Blauwe Wimpel 181% didesnis, negu XII varianto. Žiedynų derlius dar labiau skyrėsi, kai antraisiais metais likusius nuo pagrindinio bandymo gumbasvogūnius auginome vienodai patręštoje dirvoje. Tada XIII varianto Eldorado veislės žiedynų buvo 2,2 karto, o Blauwe Wimpel 2,7 karto daugiau, negu XII varianto. Bendras dvejų metų 1 gumbasvogūnio XII ir XIII variantų žiedynų skaičius buvo atitinkamai 1,8 ir 3,1 (Eldorado veislė) ir 3,1-4,9 (Blauwe Wimpel). Patręšus maksimalia trašų norma (2040 g/m3), žiedynų buvo 1,8 (Eldorado) ir 3 (Blauwe Wimpel) karto mažiau, negu XIII varianto.

Jau pirmaisiais metais frezijų gumbasvogūnių derlius labai priklausė nuo mineralinių trąšų kiekio. Optimali buvo ta pati norma. Patręšus maksimalia trašų norma (2040 g/m3), Eldorado veislės prekinių gumbasvogūnių dauginimosi koeficientas buvo lygus 2,6 ir tai sudarė 59% geriausiu rezultatų (III variantas) ir 63% to derliaus, kuris gautas, auginant frezijas netręštose durpėse.

Sekite Mus
Komentarai išjungti.