Rgp 14, 2018
453 Views
Komentavimas išjungtas įraše Geodeziniai kadastriniai matavimai

Geodeziniai kadastriniai matavimai

Written by

Specialiais tyrimais, naudojantis kolimatoriumi, galima rasti visus horizontaliojo ir vertikaliojo skritulių necentriškumų elementus, taip pat jų didžiausias reikšmes.

6. Skalinio mikroskopo reno nustatymas. Vienos limbo padalos ilgis turi atitikti skalės ilgį nuo 0 iki 60′

Tikrinama sutapdinant nulinį skalės brūkšnį su vienu limbo laipsnių brūkšniu. Pagal kitą limbo padalos brūkšnį skalėje atskaičiuojamas renas. Horizontaliojo skritulio renas nustatomas kas 60°, vertikaliojo — 0, +2° ir padalų atkarpose SK ir SD padėtyse.

Teodolito 2T30 vidutinis renas turi būti ne didesnis kaip 15″, teodolitų T15 ir 2T5K — ne didesnis kaip 3″. Renų svyravimai gali būti ne didesni atitinkamai 30″ ir 12″. Jei teodolitas neatitinka šių reikalavimų, reguliuojama optinė teodolito atskaičiavimo sistema (reguliuoja mechanikas) arba atitinkamai pataisomos atskaitos.

7. Vertikaliojo skritulio kompensatoriaus tyrimas. Svarbu, kad kompensatoriaus veikimo diapazone vertikaliojo limbo atskaita nekistu.

Teodolitas nustatomas vertikaliai. Žiūrono horizontaliuoju siuIeliu nutaikoma į aiškų vietovės tašką ir atskaičiuojama vertikaliajame limbe. Žiūrono mikrometriniu sraigtu limbo atskaita padidinama. Tada kelmelio kėlimo sraigtu, nukreiptu vizuojamąjį tašką, horizontalusis siūlelis vėl nukreipiamas į patį tašką.

Veiksmas kartojamas nustatant limbe mažesnę atskaitą.

Jei skirtumas didesnis, patikrinus pakartotinai, teodolitas remontuojamas.

Visapusiškai teodolitas tiriamas tik tada, kai reikia labai tiksliai matuoti. Šiuolaikinių teodolitų, naudojamų nedidelio tikslumo darbams, daugumos tiriamųjų veiksnių įtaka nedidelė arba panaikinama matuojant.

Teodolito tikrinimas

Norint gauti numatyto tikslumo matavimo rezultatus, reikia, visad būtų gera teodolito techninė būklė ir metrologiniai duomenys atitiktų reikalavimus. Teodolito techninė būklė tikrinama periodiškai eksploatacinių patikrinimų metu. Tada išaiškinami ir pašalinami teodolito techniniai trūkumai, sureguliuojamos prietaisų dalių bei ašių tarpusavio padėtys. Apžiūrint teodolitą, tikrinama, ar gerai sukiojasi įvairios paskirties sraigtai, ar stabilūs stovas ir kelmelis, ar ryškūs vaizdai žiūrone ir atskaičiavimo mikroskope ir kt.

Geodeziniai kadastriniai matavimai

Metrologiniai parametrai nustatomi naujų ir kapitališkai remontuotų teodolitų, o eksploatuojamų — kas dveji metai. Metrologinių tyrimų metu teodolitas kruopščiai apžiūrimas, tikrinama techninė būklė ir specialiais matavimo metodais nustatomos horizontaliojo bei vertikaliojo kampų matavimo vidutinės kvadratinės paklaidos ir randamas siūlinio toliamačio koeficientas.

Vidutinė kvadratinė horizontaliojo kampo matavimo pakilida randama daug kartų matuojant tiriamuoju teodolitu kampą tarp vietovėje paženklintų taikinių. Reikia, kad taikiniai sudarytų 65° kampą, o kraštinių polinkiai būtų skirtingi. Kampas matuojamas tiriamuoju teodolitu 12 ruožtu, perstatant limbą tarp ruožtų po 15°.

Negalima naudotis teodolitu, prieš tai jo neapžiūrėjus, nepatikrinus ir, jeigu reikia, nesureguliavus. metrologinių tyrimų rezultatų neatitinka šiam teodolitui keliamu reikalavimų, teodolitas laikomas netinkamu naudoti.

Article Categories:
Geodezija

Comments are closed.