Spa 22, 2023
99 Views
Komentavimas išjungtas įraše Eksploatacinių tikrinimų metu žiūrima, ar prietaisas atitinka šiuos reikalavimus

Eksploatacinių tikrinimų metu žiūrima, ar prietaisas atitinka šiuos reikalavimus

Written by

Eksploatacinių tikrinimų metu žiūrima, ar prietaisas atitinka šiuos reikalavimus:

1. Kipregelio liniuotės cilindrinio gulsčiuko ašis turi būtį lygiagreti apatinei liniuotės plokštumai. Kipregelis padedamas ant menzulos lentos dviejų kelmelio kėlimo sraigtų kryptimi. Šiais sraigtais liniuotės gulsčiuko burbulėlis nustatomas ampulės viduryje. Pažymėjus liniuotės kryptį, kipregelis apsukamas 180, jo liniuotė vėl priglaudžiama prie pažymėtos krypties. Jei dabar gulsčiuko burbulėlis nukryps iš nulinio tasko daugiau kaip per vieną padalą, tai pusė nukrypimo pašalinama kelmelio kėlimo sraigtu, o kita pusė gulsčiuko reguliavimo sraigteliu.

2. Vertikaliojo skritulio nulio vietos atskaita tūri būti 00, o kipregelyje KA-2 lygi 90. Nulio vietos reikšmę kontroliuoti ir reguliuoti galima dviem būdais: atskaičiuojant vertikaliajame limbe arba pagal atskaitas matuoklėje.

Pirmuoju būdu daroma taip kaip teodolite. Iš abiejų kipregelio padėčių vizuojama į vietovės tašką ir, nustačius vertikaliojo skritulio gulsčiuko burbulelį viduryje, daromos atskaitos limbe. Apskaičiuojama ir vertikaliojo kampo atitinkančias formules po reikšme pagal kipregeli.

Reguliuojama taip. Vertikaliojo skritulio gulsčiuko burbulėlis SK padėtyje įplukdomas į vidurį. Sukant žiūroną, limbe nustatoma atskaita, atitinkanti apskaičiuotąją NSV. Paskui gulsčiuko mikrometriniu sraigtu limbe nustatoma atskaita, lygi 0 (kipregelyje KH) arba 90 (kipregelyje KA-2). Nuplaukęs burbulėlis grąžinamas į nulinį tašką gulsčiuko reguliavimo sraigteliu.

Antruoju būdu tikrinama taip. Iš kipregelio padėties SK, kai vertikaliojo skritulio gulsčiuko burbulėlis viduryje, o atskaita limbe lygi 0 (kipregelio KH) arba 90 (kipregelio KA-2) pagal nomogramos pradinę kreivę mm tikslumu atskaičiuojama maždaug už 50 m pastatytoje matuoklėje Žiūronas verčiamas per zenitą, gulsčiuko burbulėlis vėl įplukdomas, o limbe nustatoma 180 (KH) arba 2700 (KA-2) atskaita. Vėl atskaičiuojama matuoklėje. Atskaitų ad ir a sutapimas 10 mm tikslumu rodo, kad NV atitinka reikalavimus. Priešingu atveju skaičiuojamas šių atskaitų vidurkis a0=1/2 (art—ad) ir ant gautos reikšmės ag matuoklėje žiūrono mikrometriniu sraigtu nustatoma pradinė kreivė. Gulsčiuko mikrometriniu sraigtu limbe nustatoma Olo (SK) arba 180 (SD) kipregelyje KH; 900 arba 2700 kipregelyje KA-2. Nuplaukęs burbulėlis grąžinamas gulsčiuko reguliavimo sraigteliu. Pavyzdžiui, a;.,=1238 mm, ad=l252 mm, ao=l245 mm. Antrasis tikrinimo ir reguliavimo būdas yra racionalesnis.

3. Kipregelio žiūrono reversinio gulsčiuko ašis turi būti lygiagreti žiūrono vizavimo ašiai.

Maždaug 50 m atstumu pastatoma matuoklė. lš abiejų kipregelio padėčių SK ir SD kiekvieną kartą žiūrono reversinio gulsčiuko burbulėlį nustatant viduryje, pagal pradinę kreivę matuoklėje 1 min tikslumu atskaičiuojamos atskaitos ak ir ad. Jeigu jos skiriasi ne daugiau kaip 10 mm, tai prietaisas reikalavimą atitinka. Jei šio reikalavimo neatitinka, tai apskaičiuojama vidutinė atskaita a0=1/2(ak+ad), kuri atitinka horizontaliąją žiūrono padėtį. Ant šios atskaitos nustatoma pradinė kreivė. Gulsčiuko taisymo varžteliu burbulėlis įplukdomas į nulinį tašką.

Ar kipregelio žiūrono gulsčiukas atitinka šį reikalavimą, galima tikrinti niveliuojant horizontaliu spinduliu atkarpą (pvz., teodolitinio ėjimo kraštine), kurios galų aukščių skirtumas išmatuotas nivelyru.

Ar vertikaliojo skritulio ir žiūrono gulsčiukų taisyklinga padėtis, dar galima patikrinti taip. Įplukdžius šių gulsčiukų burbulėlius į nulinius taškus, atskaita kipregelio KH limbe turi būti lygi 0, o kipregelio KA-2 — 90. Esant šiai kipregelio padėčiai, aukščių kreivės turi sueiti į vertikaliojo siūlelio susikirtimo su pradine kreive tašką.

4. Žiūrono sukimosi ašis turi būti lygiagreti apatinei liniuotės plokštumai.

Šis reikalavimas analogiškas žiūrono sukimosi ašies statmenumo teodolito sukimosi ašiai sąlygai. Panašiai ir tikrinama. lš dviejų žiūrono padėčių SK ir SD vizuojama j aukštai, tašką ir maždaug prietaiso aukštyje, pažymimos vizavimo ašies padėtys. Jeigu žymės sutampa, tai reikalavimas patenkintas. Kaip reguliuoti, nenumatyta, tačiau, jei reikia, galima sureguliuoti, pakreipiant kipregelio kolonėlė. Tai padaroma įdėjus plona folijos tarpiklį tarp kolonėlės ir liniuotės.

Atliekant metrologinius kipregelio tyrimus, reikia nustatyti horizontalių atstumų, aukščių skirtumų ir vertikaliųjų kampų matavimo tikslumus. Ypač svarbūs pirmieji du parametrai. Atstumų ir aukščių skirtumų matavimo vidutinės kvadratinės paklaidos randamos 100 m. nuotoliui. Tyrimo metodika tokia pat. kaip ir tiriant nomograminius tacheometrus. Jei gautos paklaidos didesnės už nominalius dydžius, tai sprendžiama, ar kipregelis tinkamas naudoti.

Article Categories:
Geodezija

Comments are closed.