Pagal
Žyma: Žemės dalinimas į sklypus

Geodeziniai kadastriniai matavimai

Geodeziniai kadastriniai matavimai

Specialiais tyrimais, naudojantis kolimatoriumi, galima rasti visus horizontaliojo ir vertikaliojo skritulių necentriškumų elementus, taip pat jų didžiausias reikšmes. 6. Skalinio mikroskopo reno nustatymas. Vienos limbo padalos ilgis turi atitikti skalės ilgį nuo 0 iki 60′ Tikrinama sutapdinant nulinį skalės brūkšnį su vienu limbo laipsnių brūkšniu. Pagal kitą limbo padalos brūkšnį skalėje atskaičiuojamas renas. Horizontaliojo skritulio renas nustatomas kas 60°, vertikaliojo — 0, +2° ir padalų atkarpose SK ir SD padėtyse. Teodolito 2T30 vidutinis renas turi būti ne didesnis kaip 15″,…

Daugiau Daugiau

Kadastriniai matavimai

Kadastriniai matavimai

Matavimo paklaidų klasifikacija Dėl kiekvieno matavimo veiksnio atsiranda elementarių matavimo paklaidų. Visų veiksnių elementarių paklaidų suma sudaro bendrą, arba sudėtinę, matavimo rezultato paklaidą. Yra tokių matavimo paklaidų: objekto, asmeninės, instrumentinės, matavimo metodo ir priklausančios nuo išorinių sąlygų. Objekto paklaidos atsiranda kintant matuojamam objektui. Kai aukščių skirtumas tarp taškų nustatomas barometriniu niveliavimu, tuose taškuose matuojamas atmosferos slėgis, oro ir aneroido temperatūra. Šie parametrai nepastovūs. Jie yra laiko funkcija. Vienu momentu negalima išmatuoti jų abiejuose taškuose. Todėl atsiranda niveliavimo paklaidų. Asmeninės paklaidos…

Daugiau Daugiau

Geodeziniai matavimai

Geodeziniai matavimai

Pagal Niutono teoriją Žemė suplota ašigalių kryptimi ir yra elipsoido formos. Tada reikėjo išspręsti dvigubą mokslinę problemą: patikrinti teorinius Niutono skaičiavimus ir nustatyti Žemės elipsoido dydį. Tam tikslui Prancūzijoje, Peru ir Laplandijoje XVIII a. pirmojoje pusėje buvo išmatuoti meridianų lankų ilgiai. Jie patvirtino Niutono teoriją. Pagal astronominių ir geodezinių matavimų duomenis apskaičiuotas Žemės suplokštėjimo dydis 1:300 skyrėsi nuo teorinių jo reikšmių, t. y. 1:231 ir 1:576, atitinkančių atvejus, kai Žemė vienalytė arba nevienalytė. Padaryta išvada, kad Žemės tankis nevienodas ir…

Daugiau Daugiau

Ką reikia žinoti apie geodezinių matavimų kainą

Ką reikia žinoti apie geodezinių matavimų kainą

Greičiausiai jau šimtą kartų girdėjote, kad žemė – turtas, kuriuo dera tinkamai pasirūpinti. Pasirūpinote? Jei skaitote šį tekstą, panašu, kad dar ne. Atėjo metas atlikti geodezinius matavimus, nes gal norite sujungti sklypus, juos parduoti ar atidalyti, teks pasirūpinti geodeziniais matavimais. Kaina neretai yra tas rodiklis, kuris nulemia žmogaus apsisprendimą. Ieškote tik pigiausio varianto? Neskubėkite, nes ne viskas – auksas, kas auksu žiba. Internete suradote skelbimą, kuris atvirai deklaruoja, kad matavimo darbus geba atlikti per kelias dienas ir už neįtikėtinai mažą…

Daugiau Daugiau