Bir 16, 2020
114 Views
Komentavimas išjungtas įraše KAS YRA ATOMAS?

KAS YRA ATOMAS?

Written by

Visos medžiagos sudarytos iš kelių dešimčių atomų rūšių. Jų esama daugiau kaip šimtas.

Dalis medžiagų sudarytos tik iš vienos rūšies atomų (pavyzdžiui, anglis, sidabras, siera). Tokias medžiagas vadiname cheminiais elementais. Tačiau yra žymiai daugiau medžiagų, kurios sudarytos iš kelių atomų rūšių. Pavyzdžiui, cukrus, riebalai, vanduo, įvairios dujos. Šių medžiagų atomai sudaro tam tikras grupes, kurios daug kartų pasikartoja. Šias grupes vadiname cheminėmis dalelėmis arba molekulėmis, o jų sudaromas medžiagas – cheminiais junginiais.

Kai kurios molekulės labai paprastos ir susideda iš dviejų trijų atomų rūšių. Pavyzdžiui, vandens molekulė sudaryta iš dviejų atomų rūšių: vandenilio H ir deguonies O, o nikotino molekulė iš trijų: anglies C, vandenilio H, azoto N. Kitos cheminės dalelės sudaro sudėtingas erdvines struktūras, susidedančias iš daugybės rūšių atomų. Kiekvieną molekulę, nežiūrint, ar ji paprasta ar sudėtinga, galime skaidyti į atomus, pasitelkiant chemines reakcijas. Tai lyg plytų namo ardymas.

Tačiau jokie cheminiai pakitimai niekada negali pakeisti paties atomo struktūros. Taigi atomas tartum plyta, kurią mūrininkas gali padėti tam tikra tvarka, mūrydamas pastatą. Bet kurti naujų plytų ir keisti senąją formą mūrininkas nemoka. Taip įsivaizduojant chemiko darbą, reikia įsidėmėti, kad jis savo rankose turi kelias dešimtis plytų atmainų – kelias dešimtis rūšių atomų, sudarančių cheminius elementus. (Gamtoje yra apie devyniasdešimt natūralių elementų.) Taigi praktiškai chemikui atomai yra mažiausi materijos
vienetai.

Pavadinimą „atomas“ (graikiškai „nedalus“) įvedė didysis senovės Graikijos filosofas Demokratas. Jis manė, kad yra du pirmapradžiai daiktų elementai:
atomai ir tuštuma; atomus jis laikė nedaliomis materijos dalelėmis, kurios esančios nekintamos ir amžinos. Dabar šie vaizdiniai neatitinka mokslinių pažiūrų į medžiagos sandarą. Patyrimas parodė, kad atomas turi sudėtingą sandarą ir nėra nedalus.

Atomas, kaip, beje, kiekvienas materialus daiktas, turi tiksliai apibrėžtą masę ir tiksliai apibrėžtą dydį. Šie dydžiai nepaprastai maži. Pavyzdžiui, nedideliame sidabriniame arbatiniame šaukštelyje yra apie 50 tūkstančių milijardų sidabro atomų (50 000 000000 000 000 000 000). Jeigu šiuos visus atomus būtų galima iš eilės glaudžiai sudėti vieną prie kito, tai jie užimtų
5 milijardų kilometrų nuotolį.

Pastaruoju metu mokslininkams pavyko dirbtiniu būdu gauti kelis naujus elementus, nesutinkamus gamtoje. Dabar mos žinome daugiau kaip šimtą elementų.

Article Categories:
Įdomybės

Comments are closed.