AR TIESA, KAD HOMERAS „ILIADOS“ IR „ODISĖJOS“ AUTORIUS?

AR TIESA, KAD HOMERAS „ILIADOS“ IR „ODISĖJOS“ AUTORIUS?

Homero asmenybė jau daug šimtmečių kelia didelį literatūros istorikų susidomėjimą. Iki pat V amžiaus pr. m. e. graikai neabejojo, kad abi didžiąsias poemas sukūrė Homeras—“aklas dainius. Beje, jam buvo priskiriama žymiai daugiau kūrinių apie Trojos karą ir daug religinių giesmių. Graikų mokslininkai Herodotas ir Zoilas pradėjo tyrinėti Homero tekstus ir atmetė galimybę, kad jis esąs visų jam priskiriamų kūrinių autorius. Literatūros istorikai dažnai tyrinėja ir ne tokių tolimų laikų autorius. Šie tyrinėjimai, tarp kitko, remiasi tam tikro rašytojo kūrinių stiliaus bei kitų jiems būdingų bruožų panašumo bei skirtingumo analize. Vadovaudamiesi tokiais bei, panašiais argumentais, graikai padarė išvadą, kad Homeras yra „Iliados“ ir „Odisėjos“ autorius:

XVIII amžiuje kritikai ir istorikai vėl grįžo prie Homero autorystės klausimo. Ir iki šios dienos jų nuomonės nesutampa. Vieni mano, kad kiekviena poema turi savą, atskirą autorių, kiti teigia, kad abi poemos yra daugelio autorių sukurtų liaudies dainų lipdinys. Dabar manoma (nors niekas nėra tvirtai įsitikinęs), kad abu pasaulinės literatūros šedevrai yra dainių ir rapsodų iš lūpų į lūpas ėjusių dainų ir sakmių rinkinys. Koks nors talentingas poetas kiekvienam šių kūrinių suteikė” vieningą literatūrinę formą. Mat, norint įvairių laikų legendų siužetus paversti meniškai sukomponuota menine visuma, reikėjo būti Homeru. „Homeras“ reiškia ,.sudedantis eiles” (iš graikų kalbos Žodžio ham drauge, (rw sudedu). Abi poemos, daug kartų perrašinėjamos, buvo keičiamos ir papildomos, ir tik XIX šimtmetyje istorikai, archeologai, papirusologai nustatė tekstus, kurie atrodo artimiausi Homero tekstams.

Ar jie priklauso Homerui? Ar gyveno poetas, vardu Homeras, kuris juos parašė? Ar taip jau tas svarbu?.. Senovės Graikija paliko mums du didžius poezijos šedevrus, kurie iki šiol giliai jaudina skaitytojus, žavi juos savo meninėmis savybėmis, ir tai bene yra svarbiausia.

Sekite Mus
Komentarai išjungti.